© Stichting geschiedschrijving in de gemeente Dronten

Inhoud nieuwsbrief 29 Donateursavond 2018 en het orgeltje van De Olijfboom Naast de nieuwsbrieven verschijnen er soms ook specials. Ook die zijn via ons website in te zien.
Lorem Ipsum Dolor

Vier nieuwsbrieven per jaar

Donateurs en belangstellenden krijgen vier keer per jaar via de mail onze Nieuwsbrief toegezonden. Hierin wordt niet alleen een overzicht van onze activiteiten gegeven, maar ook lezingen, excursies en dergelijke aangekondigd. De resterende ruimte wordt gevuld met verhalen over de geschiedenis van Dronten. Via de Nieuwsbrief hebben de donateurs toegang tot het afgeschermde deel van de website, dat bestaat uit filmpjes, interviews en ons boekje over zeskamp.
Lorem Ipsum Dolor Lorem Ipsum Dolor

Nieuwsbrieven

De eerste nieuwsbrief van de Stichting Geschiedschrijving werd in 1992 uitgegeven. In die brieven werd teruggekeken naar het lokale nieuws van 25 jaar geleden zoals het toen in 1967 in De Flevolander vermeld stond. Men noemde het Dronten Toen. Dit soort nieuwsbrieven bestaat niet meer. De titel nog wel, want elke week verschijnt de rubriek in de Flevopost. Via onze website zijn deze oude nummers nog steeds in te zien samen met de edities die vanaf 2012 zijn verschenen.
Lorem Ipsum Dolor Lorem Ipsum Dolor
Nieuws Onze nieuwe publicaties over De Meerpaal en de Canon van Dronten liggen in de winkel. In het eerste boek staat centraal De Meerpaal; de bouw, het functioneren, de activiteiten maar vooral hoe de inwoners van Dronten De Meerpaal beleefd hebben en nog beleven. In het tweede boek wordt in negen thema’s en 25 vensters de geschiedenis van Dronten verhaald. Inmiddels is ook het vijftiende boek in de reeks gepubliceerd. Het gaat over het kleuter- en lageronderwijs in Dronten.

© Stichting geschiedschrijving Dronten

Lorem Ipsum Dolor

Vier nieuwsbrieven per jaar

Donateurs en belangstellenden krijgen vier keer per jaar via de mail onze Nieuwsbrief toegezonden. Hierin wordt niet alleen een overzicht van onze activiteiten gegeven, maar ook lezingen, excursies en dergelijke aangekondigd. De resterende ruimte wordt gevuld met verhalen over de geschiedenis van Dronten. Via de Nieuwsbrief hebben de donateurs toegang tot het afgeschermde deel van de website, dat bestaat uit filmpjes, interviews en ons boekje over zeskamp.
Nieuws Lorem Ipsum Dolor Lorem Ipsum Dolor

Nieuwsbrieven

De eerste nieuwsbrief van de Stichting Geschiedschrijving werd in 1992 uitgegeven. In die brieven werd teruggekeken naar het lokale nieuws van 25 jaar geleden zoals het toen in 1967 in De Flevolander vermeld stond. Men noemde het Dronten Toen. Dit soort nieuwsbrieven bestaat niet meer. De titel nog wel, want elke week verschijnt de rubriek in de Flevopost. Via onze website zijn deze oude nummers nog steeds in te zien samen met de edities die vanaf 2012 zijn verschenen.
Lorem Ipsum Dolor